kursus JTP

Teknologi Pendidikan

Teknologi Maklumat dan Pendidikan

Sains Perpustakaan

Kurikulum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursus Jabatan Teknologi Pendidikan

Sains Perpustakaan

katalog

Pengkatalogan

Sesebuah perpustakaan atau ppusat sumber mengandungi koleksi bahan-bahan cetak dan bahan-bahan bukan cetak. Untuk menggunakan bahan-bahan ini dengan mudah dan berkesan satu indeks atau senarai bahanb-bahan perlu disediakan. Indeks atau senarai bahan-bahan I perlu di sediakan. Indeks atau senarai bahan-bahan dalam koleksi perpustakaan atau pusat sumber dikenali sebagai Katalog. Proses menyediakan katalog ini dipanggil Pengkatalogan.

Katalog terdiri daripada pelbagai bentuk dan format, termasuk kad, helaian, katalog-dalam-penerbitan, sistem pencarian maklumat dalam talian dan lain-lain lagi. Berikut merupakan sumber maklumat yang mungkin dapat membantu anda memahami konsep asas berhubung pengkatalogan:

 

Glosari

Oklahoma State University Library. (2009). Library terms.

University of Wisconsin. Anderson Library. (2007). Glossary of library terms.

 

Asas Pengkatalogan

Azman Larut. (2008). Panduan pengurusan pusat sumber sekolah.Bab ke-10. Batu Caves: PTS.

Azmir Salleh. (2009). Katalog dan mengkatalog. Ipoh: PKG Seri Ampang.

Malaysia. Perpustakaan Negara. (2011). Pengkatalogan-dalam-penerbitan.

New World Encyclopedia. (2008). Library catalog.

Idaho Commision of Libraries. Library Linking Idaho. (n.d.). Standard format for a card catalog entry.

University of Urbana-Champaign. (2009). Card catalog.

 

Peraturan Pengkatalogan Anglo-American ke-2

Canada. library and Archives. (2010). Anglo-American Cataloging Rule interpretaions.

 

*Makluman lanjut disedikan dalam komponen Sains Perpustakaan dalam kursus Pengurusan Pumber IPGKTHO.

 

go to top

 

 

 

16-Apr-2014 10:21 AM

Copyright © 2014 Jabatan Teknologi Pendidikan, IPG Kampus Tun Hussein Onn. All rights reserved.
Template designed by TemplateYes