kursus JTP

Teknologi Pendidikan

Teknologi Maklumat dan Pendidikan

Sains Perpustakaan

Kurikulum


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursus Jabatan Teknologi Pendidikan

TEKNOLOGI PENDIDIKAN

tp

Model Rekabentuk Pengajaran

Model rekabentuk pengajaran merupakan garis panduan ataupun satu set strategi yang menjadi dasar pendekatan pengajaran untuk seseorang pengajar. Ia membekalkan struktur secara langkah demi langkah "how to practice" dan "how to conduct".

Terdapat banyak model rekabentuk pengajaran (Instructional Design Models), di antaranya:

  • Model ADDIE merupakan model rekabentuk yang berfungsi sebagai garis panduan ke arah pembinaan perisian dan bahan pengajaran-pembelajaran berdasarkan keperluan.
  • Model ASSURE menerangkan prosedur yang sistematik untuk melaksanakan proses pengajaran-pembelajaran secara optimum dalam bilik darjah.
  • Model Reka Bentuk Pengajaran Dick & Carey memberikan panduan dalam pembangunan kursus dan program latihan.
  • Model Reka Bentuk Pengajaran Kemp.
  • Model ARCS anjuran John Keller pula menerangkan cara menjadikan bahan pembelajaran lebih menarik untuk membangkitkan minat dan keseronokan pembelajaran.

Sekiranya anda berminat untuk membuat pembacaan lanjut, terdapat laman-laman web yang membincangkan teori dan model reka bentuk proses pengajaran, di antaranya ialah:

Pengurusan Bilik Darjah

 

Catatan: Untuk maklumat lanjut, sila ikuti kursus yang ditawarkan oleh JTP melalui LMS IPG KTHO.

 

go to top

 

16-Apr-2014 10:16 AM

Copyright © 2014 Jabatan Teknologi Pendidikan, IPG Kampus Tun Hussein Onn. All rights reserved.
Template designed by TemplateYes